Ośrodek 2018

ODDZIAŁ REGIONALNY
WARMIŃSKO - MAZURSKIE
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
logo kampanii
Samorząd Uczniowski
logo su
Szkolne Koło PTTK
Hipoterapia
Logopedyczne "co nieco"
Koło ekologiczne
SKO

Sponsorzy
GAŁKOWO MASTERS 2012 EQUESTRIAN SHOW

STOWARZYSZENIE
"KROK PO KROKU"


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 02 września 2019 r.

 • Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2019 r.

 • Ferie zimowe - 20 stycznia - 03 lutego 2020 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna - 09 - 14 kwietnia 2020 r.

 • Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
   język polski - 21 kwietnia 2020 r., godz. 9.00
   matematyka - 22 kwietnia 2020 r., godz. 9.00
   jezyk obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020 r., godz. 9.00
 • Dodatkowy termin:
   język polski - 1 czerwca 2020 r., godz. 9.00
   matematyka - 2 czerwca 2020 r., godz. 9.00
   język obcy nowożytny - 3 czerwca 2020 r., godz. 9.00
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 26 czerwca 2020 r.

 • Ferie letnie - 27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.

 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym:
   02 i 03 stycznia 2020 r.
   20 - 24 kwietnia 2020 r. - wolne szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy - egzamin ósmoklasisty
   12 czerwca 2020 r.


  Terminy zebrań dla Rodziców
  16.09.2019 r.
  16.12.2019 r.
  03.02.2020 r.
  23.03.2020 r.
  25.05.2020 r.
  Początek zebrania 16.00.
  RADA RODZICÓW OŚRODKA

  W Ośrodku działa Rada Rodziców. W skład Rady Rodziców wchodzi 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów Ośrodka. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

  Zadaniem Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie.

  Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Ośrodka Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Ośrodka,
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy bazy szkolnej oraz pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności Ośrodka,
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Ośrodka.


  Rada Rodziców pracuje według ustalonego regulaminu.

  Skład Rady Rodziców Ośrodka w roku szkolnym 2018/2019

  Elżbieta Kitowska - przewodnicząca
  Marzena Adamiec
  Małgorzata Pieloch
  Dorota Możdżer - Ziółkowska
  Danuta Bieleninik
  Bożena Dymowska  GODZINY PRACY PSYCHOLOGA W OŚRODKU

  (26.10.2018)

  PSYCHOLOG mgr Anna Domżalska
 • Poniedziałek 9.00 - 12.00
 • Wtorek 11.00 - 17.00
 • Środa 9.00 - 12.00
 • Czwartek 11.00 - 17.00
 • Piątek 9.00 - 13.00
  Konsultacje psychologiczne z rodzicami w każdy wtorek, godz. 15.00 - 17.00, piątek, godz.12.00 - 14.00

  Godziny pracy pedagoga:

 • poniedziałek: 8.00-8.15, 9.50-13.25, 14.10-15.00
 • wtorek: 8.00-11.35
 • środa: 8.00-8.15, 11.30-12.25,
 • czwartek: 9.00-9.50, 10.10-12.25, 13.10-14.15

 • pielęgniarka:
  poniedziałek: 9.50 - 13.25
  środa: 11.30 - 15.00>
  czwartek: 7.30 - 11.30

 • koordynator ds. bezpieczeństwa

  poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 15.00


  DOWOZY DO SZKOŁY

  PISZ, dowóz 8.00, powrót w poniedziałek, wtorek, środę o 14.10 i 15.00, powrót w czwartek i piątek o 14.10
  HEJDYK, dowóz 8.00, powrót w poniedziałek, wtorek, środę o 15.00, powrót w czwartek i piątek o 14.10
  RUCIANE - NIDA, dowóz 8.00, powrót 14.10
  BIAŁA PISKA, dowóz 8.30, powrót 14.00
  ORZYSZ, dowóz 8.00, powrót 14.10


  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SOSW W ŁUPKACH W ROKU SZKOLNYM 2019 - 2020

  (16.06.2019)


  wykaz - kliknij tutaj!


  (inf.A.Osińska)


  (26.09.2018)


  karta biblioteczna - kliknij tutaj!


  (inf.A.Osińska)  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SOSW W ŁUPKACH W ROKU SZKOLNYM 2018 - 2019

  (09.07.2018)


  wykaz - kliknij tutaj!


  (inf.A.Osińska)  SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

  regulamin - kliknij tutaj!


  (inf.A.Osińska)  COŚ DLA RODZICÓW

  kliknij tutaj!


  (inf.M.Woźniak)

 • © by J. Siemion, I. Kałęka - 2009