Oœrodek 2018

ODDZIAŁ REGIONALNY
WARMIŃSKO - MAZURSKIE
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
logo kampanii
Samorząd Uczniowski
logo su
Szkolne Koło PTTK
Hipoterapia
Logopedyczne "co nieco"
Koło ekologiczne
SKO

Sponsorzy
GAŁKOWO MASTERS 2012 EQUESTRIAN SHOW

STOWARZYSZENIE
"KROK PO KROKU"

Z historii Ośrodka

Wieś Łupki koło Pisza przez wiele lat kojarzyła się mieszkańcom miasta z Państwowym Domem Dziecka. To tu znalazły schronienie sieroty po II wojnie światowej. Decyzją władz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach z 31.08.1983 roku PDDz w Łupkach został zlikwidowany. Dzieci przeniesiono do Ełku, do Domu Dziecka. W Łupkach znajduje swoje lokum Państwowy Zakład Wychowawczy, utworzony w 1977r. Poćkunach koło Sejn i przeznaczony dla chłopców upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dyrektorem placówki jest pan Jerzy Mieczkowski, który rozpoczyna remont kapitalny budynku.

W roku 1984 zostaje zmieniona nazwa placówki na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W dniu 9 kwietnia 1985 roku, tuż po remoncie wybucha w Ośrodku pożar, który niszczy majątek szkolny i mieszkających tam pracowników. Decyzją władz kuratorium na czas odbudowy zostaje zawieszona statutowa działalność placówki, a wychowanków przenosi się do Pogotowia Opiekuńczego i Ośrodka Wychowawczego w Suwałkach. Rok 1985 to przede wszystkim inwentaryzacja pozostałego majątku, odgruzowywanie obiektu, pomoc ze strony żołnierzy jednostki karnej z Orzysza pod dowództwem pułkownika Jańczyka. Następne lata to zmaganie się z brakiem pieniędzy, materiałów czy też czasami brakiem dobrej woli ze strony decydentów.

1 września 1990 roku, dzięki zaangażowaniu dużej grupy ludzi na czele z panem Dyrektorem, Jerzym Mieczkowskim, wznowił statutową działalność Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach. W roku 1994 powstaje sekcja Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne Polska, a w 1999 Ośrodek objęty zostaje patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Od września 2003 roku naukę w Ośrodku rozpoczynają dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu lekkim.

Obecnie Ośrodek umożliwia realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej(zawód - piekarz), a od września 2008 roku funkcjonuje już klasa Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

13 stycznia 2003 roku pani Ewa Elżbieta Ryzińska obejmuje stanowisko Dyrektora SOSW w Łupkach i tę funkcję sprawuje do dziś. Od września 2008 roku wspomaga ją w pracy pani wicedyrektor, Kamila Lidia Bogacka - Borkowska.

© by J. Siemion, I. Kałęka - 2009