Ośrodek 2018

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
SZKOLNE KOŁO PTTK
HIPOTERAPIA
LOGOPEDYCZNE
"CO NIECO"


KOŁO EKOLOGICZNE
SKO
SPONSORZY
ODDZIAŁ REGIONALNY
WARMIŃSKO - MAZURSKIE
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
GAŁKOWO MASTERS 2012 EQUESTRIAN SHOW
FUNDACJA ROZWOJU SPORTU I REHABILITACJI
BIAŁYSTOK
PODLASKA FUNDACJA POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM "ROZWÓJ"

HIPOTERAPIA W OŚRODKU

Hipoterapia to szereg oddziaływań terapeutycznych prowadzonych z udziałem konia.

Zaletą tej formy terapii jest jednoczesne oddziaływanie na sferę psychiczną (poznawczą i emocjonalną), fizyczną i społeczną.prace przy koniuczyszczenie kopyt

Specyfiką jej jest udział wyselekcjonowanego i specjalnie przygotowanego konia - współterapeuty.


trening na koniu

Główne cele oddziaływań hipoterapeutycznych to:

 • Stymulacja rozwoju psychoruchowego, w tym:
  - poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej, orientacji przestrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego ciała,
  - zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności,
  - zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń,
  - rozwijanie samodzielności.
 • Zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych.
 • Zwiększenie możliwości lokomocyjnych.
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości.
 • Relaksacja i osłabianie reakcji nerwicowych.
 • Zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą.

  Główną formą prowadzonych zajęć jest psychopedagogiczna jazda konna. W zależności od potrzeb dziecka uczęszczającego na zajęcia wprowadza się elementy psychoterapii, logopedii, gier i zabaw edukacyjnych z użyciem specjalnie przygotowanych pomocy dydaktycznych. Zajęcia oprócz jazdy konnej zawierają elementy pielęgnacji konia i proste prace w stajni. Ośrodek posiada 3 konie.

  W Ośrodku zajęcia hipoterapii prowadzone są od 1996 r. w ramach rewalidacji indywidualnej. Wychowanków trenuje instruktor hipoterapii i jazdy konnej, oligofrenopedagog, pani Dorota Mieczkowska.

  zawody w jeździe konnej

  Zajęcia odbywają się na ujeżdżalni krytej, otwartej lub parku. W zależności od umiejętności i sprawności dzieci zajęcia prowadzone są indywidualnie (1 dziecko - 1 hipoterapeuta - 1 koń) lub w grupie. Sprzęt jeździecki i koń są dobierane indywidualnie do dziecka.

 • © by J. Siemion, I. Kałęka - 2009