Ośrodek 2018

FUNDACJA ROZWOJU SPORTU
I REHABILITACJI BIAŁYSTOK
PODLASKA FUNDACJA POMOCY
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "ROZWÓJ"
ODDZIAŁ REGIONALNY
WARMIŃSKO - MAZURSKIE
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
logo kampanii
Samorząd Uczniowski
logo su
Szkolne Koło PTTK
Hipoterapia
Logopedyczne "co nieco"
Koło ekologiczne
SKO

Sponsorzy
GAŁKOWO MASTERS 2012 EQUESTRIAN SHOW

STOWARZYSZENIE
"KROK PO KROKU"

HIPOTERAPIA W OŚRODKU

Hipoterapia to szereg oddziaływań terapeutycznych prowadzonych z udziałem konia.

Zaletą tej formy terapii jest jednoczesne oddziaływanie na sferę psychiczną (poznawczą i emocjonalną), fizyczną i społeczną.prace przy koniuczyszczenie kopyt

Specyfiką jej jest udział wyselekcjonowanego i specjalnie przygotowanego konia - współterapeuty.


trening na koniu

Główne cele oddziaływań hipoterapeutycznych to:

 • Stymulacja rozwoju psychoruchowego, w tym:
  - poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej, orientacji przestrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego ciała,
  - zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności,
  - zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń,
  - rozwijanie samodzielności.
 • Zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych.
 • Zwiększenie możliwości lokomocyjnych.
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości.
 • Relaksacja i osłabianie reakcji nerwicowych.
 • Zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą.

  Główną formą prowadzonych zajęć jest psychopedagogiczna jazda konna. W zależności od potrzeb dziecka uczęszczającego na zajęcia wprowadza się elementy psychoterapii, logopedii, gier i zabaw edukacyjnych z użyciem specjalnie przygotowanych pomocy dydaktycznych. Zajęcia oprócz jazdy konnej zawierają elementy pielęgnacji konia i proste prace w stajni. Ośrodek posiada 3 konie.

  W Ośrodku zajęcia hipoterapii prowadzone są od 1996 r. w ramach rewalidacji indywidualnej. Wychowanków trenuje instruktor hipoterapii i jazdy konnej, oligofrenopedagog, pani Dorota Mieczkowska.

  zawody w jeździe konnej

  Zajęcia odbywają się na ujeżdżalni krytej, otwartej lub parku. W zależności od umiejętności i sprawności dzieci zajęcia prowadzone są indywidualnie (1 dziecko - 1 hipoterapeuta - 1 koń) lub w grupie. Sprzęt jeździecki i koń są dobierane indywidualnie do dziecka.

 • © by J. Siemion, I. Kałęka - 2009