Ośrodek 2018

FUNDACJA ROZWOJU SPORTU
I REHABILITACJI BIAŁYSTOK
PODLASKA FUNDACJA POMOCY
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "ROZWÓJ"
ODDZIAŁ REGIONALNY
WARMIŃSKO - MAZURSKIE
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
logo kampanii
Samorząd Uczniowski
logo su
Szkolne Koło PTTK
Hipoterapia
Logopedyczne "co nieco"
Koło ekologiczne
SKO

Sponsorzy
GAŁKOWO MASTERS 2012 EQUESTRIAN SHOW

STOWARZYSZENIE
"KROK PO KROKU"

Strona Fundacji

Znajdź Nas na Facebooku
Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
ul. Wołodyjowskiego 5, 15-287 Białystok,tel/fax 85 875 80 13
nr do Prezesa 698 240 946, e mail: fundacjabialystok@gmail.com


NASZA WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ

(24.05.2019)

We współpracy z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach zrealizował:

 • OBÓZ REHABILITACYJNY - uczniowie SOSW w Łupkach uczestniczyli w lipcu 2019 r. w obozie rehabilitacyjnym w Rajgrodzie. Przedsięwzięcie współfinansowane przez PFRON.

  więcej

 • OBÓZ REHABILITACYJNY - 17 uczniów SOSW w Łupkach w dniach 25.08-01.09 obóz rehabilitacyjny w Augustowie. Przedsięwzięcie współfinansowane przez PFRON.

 • PROJEKT "IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ"

  W Ośrodku realizowana jest trzecia edycja projektu "Im wcześniej tym lepiej" - wielospecjalistyczne wspomaganie szansą optymalnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego (kolejne lata). Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez PFRON.  W ramach projektu realizowana jest: terapia metoda Integracji Sensorycznej, terapia EEG Biofeedback, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, terapia taktylna, zajęcia rozwijające ruchowo, trening w nawiązywaniu relacji społecznych z wykorzystanemu muzyki.  Pani EWA RYZIŃSKA - koordynuje działania projektu na terenie placówki oraz pełni funkcję konsultanta merytorycznego na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.

  Projektami objęte są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. (również z poza placówki)


  (inf. i zdj. E.Ryzińska)


  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Sportu i Rehabilitacji ul. Wołodyjowskiego 5, 15-287 Białystok. Pełną klauzulę informacyjną dotyczącą praw i obowišzków związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać na stronie www.fundacja-rehabilitacja.pl

 • © by J. Siemion, I. Kałęka - 2009