Ośrodek 2018

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
SZKOLNE KOŁO PTTK
HIPOTERAPIA
LOGOPEDYCZNE
"CO NIECO"


KOŁO EKOLOGICZNE
SKO
SPONSORZY
ODDZIAŁ REGIONALNY
WARMIŃSKO - MAZURSKIE
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
GAŁKOWO MASTERS 2012 EQUESTRIAN SHOW
FUNDACJA ROZWOJU SPORTU I REHABILITACJI
BIAŁYSTOK
PODLASKA FUNDACJA POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM "ROZWÓJ"

Strona Fundacji

Znajdź Nas na Facebooku
Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
ul. Wołodyjowskiego 5, 15-287 Białystok,tel/fax 85 875 80 13
nr do Prezesa 698 240 946, e mail: fundacjabialystok@gmail.com


RUSZYŁ PROJEKT!

(16.10.2020)

We współpracy z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach realizuje od 1 września projekt:

 • PROJEKT "IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ"

  W Ośrodku realizowana jest kolejna edycja projektu "Im wcześniej tym lepiej" - wielospecjalistyczne wspomaganie szansą optymalnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego (kolejne lata). Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez PFRON.

  W ramach projektu realizowana jest terapia metoda Integracji Sensorycznej, terapia EEG Biofeedback, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, terapia taktylna, zajęcia rozwijające ruchowo, trening w nawiązywaniu relacji społecznych z wykorzystanemu muzyki.

 • OBÓZ REHABILITACYJNY - uczniowie SOSW w Łupkach uczestniczyli w sierpniu 2020 r. w obozie rehabilitacyjnym w Łupkach. Przedsięwzięcie współfinansowane było przez PFRON.

  (inf.I.Kałęka, zdj. E.Ryzińska)  NASZA WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ

  (24.05.2019)

  We współpracy z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach zrealizował:

 • OBÓZ REHABILITACYJNY - uczniowie SOSW w Łupkach uczestniczyli w lipcu 2019 r. w obozie rehabilitacyjnym w Rajgrodzie. Przedsięwzięcie współfinansowane przez PFRON.

  więcej

 • OBÓZ REHABILITACYJNY - 17 uczniów SOSW w Łupkach w dniach 25.08-01.09 obóz rehabilitacyjny w Augustowie. Przedsięwzięcie współfinansowane przez PFRON.

 • PROJEKT "IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ"

  W Ośrodku realizowana jest trzecia edycja projektu "Im wcześniej tym lepiej" - wielospecjalistyczne wspomaganie szansą optymalnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego (kolejne lata). Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez PFRON.  W ramach projektu realizowana jest: terapia metoda Integracji Sensorycznej, terapia EEG Biofeedback, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, terapia taktylna, zajęcia rozwijające ruchowo, trening w nawiązywaniu relacji społecznych z wykorzystanemu muzyki.  Pani EWA RYZIŃSKA - koordynuje działania projektu na terenie placówki oraz pełni funkcję konsultanta merytorycznego na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.

  Projektami objęte są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. (również z poza placówki)


  (inf. i zdj. E.Ryzińska)


  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Sportu i Rehabilitacji ul. Wołodyjowskiego 5, 15-287 Białystok. Pełną klauzulę informacyjną dotyczącą praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać na stronie www.fundacja-rehabilitacja.pl

 • © by J. Siemion, I. Kałęka - 2009