Ośrodek 2018

REKRUTACJA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
SZKOLNE KOŁO PTTK
HIPOTERAPIA
LOGOPEDYCZNE
"CO NIECO"


KOŁO EKOLOGICZNE
SKO
SPONSORZY
ODDZIAŁ REGIONALNY
WARMIŃSKO - MAZURSKIE
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
GAŁKOWO MASTERS 2012 EQUESTRIAN SHOW
FUNDACJA ROZWOJU SPORTU I REHABILITACJI
BIAŁYSTOK
PODLASKA FUNDACJA POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM "ROZWÓJ"

TURNIEJ EKOLOGICZNY

(20.09.2018)


W dniu 19 września cztery klasy szkoły podstawowej wzięły udział w konkursie ekologicznym "Dbamy o naszą planetę".

Celem turnieju było włączenie się do akcji Sprzątania Świata, rozumienie przez uczniów potrzeby dbania o naszą planetę oraz właściwego segregowania odpadów. Turniej składał się z 12 konkurencji, za które uczniowie otrzymywali punkty. Wszystkie klasy otrzymały dyplomy oraz rośliny do posadzenia w szkolnym ogródku.
DZIEŃ ZIEMI 2018

(29.04.2018)


We wtorek, 24 kwietnia, uczestniczyliśmy w obchodach z okazji Światowego Dnia Ziemi, poprzez porządkowanie najbliższej okolicy. Chętnych do udziału w tej akcji było kilka klas: najmłodsi z klasy I - V SP wyruszyli pod opieką pani Justyny Siemion, a z panią Agnieszką Osińską uczniowie klasy I - II. Porządki czynili też uczniowie klasy gimnazjum wraz z wychowawcą panią Justyną Nowosielską - Chmielewską, uczniowie klasy V - VII z panią Iwoną Kałęką oraz uczniowie klas SPDP pod opieką pani Marianny Kapelańskiej, Andrzeja Kotlarskiego oraz Małgorzaty Ostrowskiej. Każda klasa miała przydzielony teren do sprzątania. Zebrano w ciągu 2 godzin 15 worków śmieci.(inf. i zdj.I.Kałęka)PROGRAM EKOZESPOŁÓW W OŚRODKU W ŁUPKACH

EDYCJA 2008/2009

I CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Nazwa szkoły: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
Adres szkoły: Łupki 15 12-200 Pisz
Tel./fax: 0-87-425-14-57 e-mail: osw-lupki@powiat.pisz.pl
Gmina: Pisz powiat: Pisz
Liczba uczniów zaangażowanych w Program ekozespołów: 25
Nauczyciele - instruktorzy Programu ekozespołów : Agnieszka Osińska, Małgorzata Ostrowska, Marianna Kapelańska, Andrzej Kotlarski.
Liczba nauczycieli współrealizujących Program ekozespołów: 1

II OPIS DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EKOZESPOŁÓW

Uczestnikami ekozespołów w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łupkach są uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, realizujący program ekozespołów: "Strażnicy Mazur" pod okiem instruktorów: Agnieszki Osińskiej, Małgorzaty Ostrowskiej, Marianny Kapelańskiej oraz współpracującego Andrzeja Kotlarskiego. Najmłodszy ekozespół - "Mali" ze szkoły podstawowej i "Średni" oraz "Duzi" z gimnazjum.


Ze względu na specyfikę pracy z uczniami z upośledzeniem umysłowym, realizacja wielu zadań wymaga znacznie wydłużonego czasu. Metody i formy pracy także muszą być dostosowane do poziomu funkcjonowania i możliwości odbioru naszych uczniów. Praca z nimi musi być oparta na konkretach, dlatego też najczęściej stosowanymi formami pracy są wycieczki i działania praktyczne.
Zadania wykonane w ramach planu pracy dydaktyczno- wychowawczego:

 • We wrześniu wyruszyliśmy na "Sprzątanie Świata". Mieliśmy okazję zaobserwować "dzikie wysypiska" śmieci, które nadal są problemem w mazurskich lasach. Większość z nich uprzątnęliśmy sami. Stwierdziliśmy z przykrością, że miejsca, które uprzątnęliśmy, zostały znowu zanieczyszczone. Jest to dowodem niskiej świadomości ekologicznej niektórych mieszkańców pobliskich wsi, a także przyjeżdżających turystów. Kolejny problem to nie wywiązywanie się z obowiązku wywozu zebranych przez nas śmieci, firmy odpowiedzialnej za to. Zdarza się, że zebrane przez nas jesienią śmieci zastajemy podczas wiosennego sprzątania. Wielokrotne prośby o zabranie ich nie przyniosły rezultatu.
 • Wykonaliśmy jesienne i wiosenne prace pielęgnacyjne na klombie kwiatowym (skalniak) i wśród roślin iglastych. • Do zbudowanego trzy lata wcześniej kompostownika w dalszym ciągu składaliśmy zagrabione jesienne liście z posesji naszego ośrodka oraz resztki organiczne ze szkolnej stołówki. Powstałą próchnicę wykorzystujemy do wzbogacenia ziemi w naszych klasowych uprawach i klombach kwiatowych przed szkołą. Nawyki te zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przenoszą do własnych gospodarstw domowych.
 • Realizując blok tematyczny: Odpady, przypomnieliśmy dzieciom pojęcia: utylizacja i recykling. Utrwaliliśmy przy pomocy gry dydaktycznej "Sortowanie na ekranie" jak segregować odpady i rozpoznawać pojemniki przeznaczone do zbiórki surowców wtórnych. W poszczególnych klasach znajdują się pojemniki przeznaczone na szkło i plastyk, które regularnie wynosimy do kontenerów ustawionych we wsi Łupki przy przystanku autobusowym. W czasie spotkań z rodzicami dowiedzieliśmy się, że większość z nich również segreguje odpady.
 • Jak co roku w wyznaczonym miejscu zbieraliśmy makulaturę. Z przykrością musimy powiadomić, że nie udało nam się znaleźć odbiorcy ze względu na zbyt niską cenę tego surowca. Równocześnie członkowie ekozespołów włączyli się w akcję zbierania puszek. Udało nam się zebrać 20 kg. Za pozyskane pieniądze kupiliśmy materiał na torby ekologiczne, które uszyła nasza koleżanka. Torby te rozdaliśmy naszym uczniom. Nadal zbieramy zużyte baterie do specjalnego pojemnika, który otrzymaliśmy od Fundacji REBA. W akcję tę włączyli się wszyscy uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Ośrodka.
 • Na powitanie wiosny wyruszyliśmy z Marzanną wykonaną z odpadów po spaleniu, których nie powstają żadne szkodliwe substancje. Dbając o czystość wód, nie wrzuciliśmy jej do jeziora, ale spaliliśmy na jego brzegu. Wiosnę przywitaliśmy przy dźwiękach akordeonu. Recytowaliśmy również wiosenne wiersze i śpiewaliśmy piosenki. Jak co roku uświadamialiśmy uczniom ogromne znaczenie wody w przyrodzie. Prześcigali się oni w podawaniu rozwiązań, w jaki sposób możemy ograniczyć jej zużycie i oczywiście wszyscy podjęli takie zobowiązania. • Wykorzystując resztki folii samoprzylepnej, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy plakietki zachęcające do oszczędzania wody. Część z nich zawiesiliśmy w szkole, a resztę uczniowie zabrali do domu aby przypomnieć pozostałym członkom rodziny o oszczędzaniu tego cennego surowca. Aby uświadomić naszym małym ekologom, że woda jest niezbędna do życia nie tylko ludziom, ale również roślinom i zwierzętom, wykonaliśmy gazetkę dotyczącą tej tematyki. Mamy okazję codziennie utrwalać nawyk oszczędzania wody myjąc naczynia po drugim śniadaniu bez używania bieżącej wody. Omówiliśmy również drogę, jaką musi przebyć woda zanim dotrze do naszych domów. Podczas kolejnych zajęć przypomnieliśmy naszym uczniom pojęcie energii i wymieniliśmy jej różne źródła.
 • Podkreśliliśmy ogromne znaczenie odnawialnych źródeł energii. W naszej placówce nie ma już ani jednej zwykłej żarówki - zamieniliśmy je na świetlówki. Ponieważ ubiegłoroczne plakietki przypominające o oszczędzaniu energii zniszczyły nam się - wykonaliśmy nowe i umieściliśmy je przy włącznikach. Mając na uwadze oszczędzanie papieru, zalaminowaliśmy je, dzięki czemu są dużo trwalsze i bardziej estetyczne.
 • Na kolejnych zajęciach dzieci poznały środki transportu i ich ilość dawniej i dziś. Wszyscy zgodnie uznali, że współczesne pojazdy znacznie bardziej zanieczyszczają środowisko i trzeba zdecydowanie ograniczyć ilość emitowanych przez nie spalin. Z radością informujemy, że do naszego miasta znowu jeżdżą pociągi, a ruch pasażerski autobusów zmniejszył się.


 • W weekend majowy wyruszyliśmy z grupą przyjaciół na wycieczkę rowerową, aby zaobserwować zmiany w lesie, który pozostał nieuprzątnięty po wichurze w 2002r. W najbliższym czasie wybieramy się na wycieczkę do Szarejek, gdzie będziemy uczestniczyli w tradycyjnym pieczeniu chleba i dojeniu kóz.
 • W związku z tym, że w naszej miejscowości nie ma w żadnym sklepie stoiska ze zdrową żywnością, postanowiliśmy wyprodukować ją sami. Z jabłek pozyskanych z sadu ekologicznego jednego instruktora przygotowaliśmy dżemy, które przez długi czas urozmaicały nam drugie śniadania.
 • Prowadzimy również ekologiczne uprawy w naszych klasach. Po "zebraniu plonów" przygotowaliśmy własną eko - ucztę. Zaprosiliśmy na nią również kolegów i koleżanki, którzy jeszcze nie należą do koła ekologicznego, aby podzielić się z nimi zdobytą wiedzą o ochronie środowiska.
 • Mając na uwadze to, aby nasz krajobraz był piękny, czysty i ekologiczny staramy się stosować ekologię na co dzień. Posiadamy w naszej szkole koła garncarskie, piecyki do wypalania gliny oraz glinę ekologiczną. Wykorzystując nasze dotychczasowe umiejętności i doświadczenie w tym zakresie wykonujemy różne prezenty okolicznościowe dla rodziców, sponsorów, a także ozdoby do klas. Oglądaliśmy też pokaz pracy kowalskiej w wykonaniu męża naszej koleżanki, który zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kowalstwa.


 • Zorganizowaliśmy wspólnie z samorządem uczniowskim Obchody Dnia Ziemi, podczas których nauczyciele czytali dzieciom wiersze o tematyce przyrodniczej, odbył się pokaz mody ekologicznej, prezentacja toreb przyjaznych środowisku i kampanie o oszczędzaniu wody i energii, dokonywaniu mądrych zakupów, ekologicznym podróżowaniu. Sprawdziliśmy jak uczniowie radzą sobie z segregowaniem odpadów i zachęcaliśmy do ich zmniejszania. W ramach promocji zdrowej żywności częstowaliśmy wszystkich uczniów i nauczycieli jabłkami i marchewką. Zaproponowaliśmy również uczniom, aby piątek był dniem jedzenia warzyw i owoców na drugie śniadanie.

  Oprócz działań w szkole w szerszym zakresie włączamy do działań ekologicznych nasze rodziny i znajomych. Segregujemy odpady, mamy na działkach kompostowniki, używamy tylko naturalnych nawozów. Od wielu lat niepotrzebne ubrania przekazujemy osobom potrzebującym z naszej szkoły.

  Tegoroczną działalność naszych ekozespołów planujemy podsumować na specjalnym apelu, podczas którego chcemy wyróżnić i nagrodzić wobec wszystkich uczniów, nauczycieli i przedstawicieli rodziców tych, którzy może w nieznacznym stopniu, ale z wielkim zaangażowaniem przyczynili się do ochrony środowiska. I chociaż możliwości mamy raczej niewielkie, ze względu na różnorodne deficyty naszych wychowanków, to właśnie to zaangażowanie jest naszym sprzymierzeńcem. Po apelu planujemy spotkanie przy ognisku na terenie Ośrodka podczas, którego porozmawiamy o tym, co udało nam się w tym roku, a co jeszcze mamy do zrobienia. Przeanalizujemy zadania, które nam nie do końca wyszły, aby w przyszłości uniknąć błędów. Oczywiście przede wszystkim miło spędzimy czas w cudownym otoczeniu przyrody, nad brzegiem "naszego" jeziora, którego szum przypomni nam, że o to co nas otacza trzeba dbać każdego dnia, przestrzegając zasad zrównoważonego rozwoju i zmniejszając nasz ślad ekologiczny.


  Instruktorzy ekozespołów:
 • Agnieszka Osińska
 • Małgorzata Ostrowska
 • Marianna Kapelańska
 • Andrzej Kotlarski
  Osoby współpracujące:
 • Justyna Siemion
 • Anna Andrzejczyk

  III SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA EFEKTÓW PROGRAMU EKOZESPOŁÓW

  Oprócz działań w szkole w szerszym zakresie włączamy do działań ekologicznych nasze rodziny i znajomych. Segregujemy odpady, mamy na działkach kompostowniki, używamy tylko naturalnych nawozów. Od wielu lat niepotrzebne ubrania przekazujemy osobom potrzebującym. Organizujemy wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy.  IV WNIOSKI

  Aby działania ekologiczne przyniosły efekty muszą być ciągłe i należy zaangażować jak największą liczbę osób. Szczególnie z dziećmi z upośledzeniem umysłowym muszą być ciągle utrwalane. Z każdym rokiem udaje nam się w naszej społeczności szkolnej zaangażować coraz więcej dzieci i nauczycieli.

 • © by J. Siemion, I. Kałęka - 2009