adres: Łupki 15,12-200 Pisz, warmińsko - mazurskie,   
tel./fax 0-87 423 48 57, e-mail: osw-lupki@powiat.pisz.pl   

Menu

Kontakt
Dyrektor Ośrodka
Kadra
Nasz Ośrodek
Internat
Historia Ośrodka
Organizacja Ośrodka
Statut
Patron
Dla Rodziców

Aktualności
Cała Polska czyta dzieciom
ODDZIAŁ REGIONALNY
WARMIŃSKO - MAZURSKIE
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
Samorząd Uczniowski
Hipoterapia
Koło ekologiczne
SKO

Sponsorzy
Uroczystość nadania imienia naszemu Ośrodkowi
GAŁKOWO MASTERS 2012 EQUESTRIAN SHOW
Aktualna oferta turystyczna
Archiwum

STOWARZYSZENIE
"KROK PO KROKU"

Witamy
na stronie internetowej
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach!

(zdj.I.Kałęka)


DRODZY RODZICE


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach planuje otwarcie od 1 września 2016 r. przedszkola specjalnego dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Do przedszkola mogą zostać zapisane m.in. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor Ośrodka zaprasza zainteresowanych Rodziców do indywidualnych kontaktów w dowolnym terminie.


Ewa Ryzińska
Dyrektor SOSW w ŁupkachNaszą misją jest:


 • tworzenie dzieciom i młodzieży optymalnych warunków do rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb.

 • kształtowanie pozytywnych postaw i relacji międzyludzkich w duchu poszanowania godności człowieka i wartości chrześcijańskich.

 • przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.


  W Ośrodku:

 • codziennie budujemy ścieżkę małych sukcesów każdemu dziecku,

 • dbamy o to, aby dzieci polubiły szkołę i czuły się w niej bezpiecznie,

 • oferujemy ciekawe i oryginalne metody pracy.


  Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Piski
 • © by J. Siemion, I. Kałęka - 2009